Wojewódzkie Spotkanie

Szanowni Państwo,

Pomorskie Forum pragnie zaprosić na wojewódzkie spotkanie organizacji, instytucji i służb, które swoim oddziaływaniem obejmują osoby bezdomne w regionie pomorskim.

Jest to kolejne  spotkanie na szczeblu wojewódzkim, którego zadaniem jest wymiana informacji, wiedzy  oraz koordynacja pomocy ludziom bezdomnym w okresie zimowym 2016/2017, dyskusja o procedurach postępowania.

Spotkanie odbędzie się 26.10 o godz. 10. 30  w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, sala 399J( ( wejście od ul. Rzeźnickiej przy biurze paszportowym)

Prosimy o informację potwierdzającą przybycie telefonicznie 500-165-355 lub mailowo k.weiner@pfwb.com.pl