Stanowisko i uwagi dotyczące standardów placówek dla osób bezdomnych

Na początku sierpnia Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło rozporządzenie dotyczące placówek dla osób bezdomnych, które ma wejść w życie 5 września 2016 r. W związku z ogłoszonymi konsultacjami dokumentu oraz faktem iż Pomorskie Forum było jednym z inicjatorów i realizatorów projektu systemowego mającego na celu wypracowanie Modelu GSWB w imieniu organizacji członkowskich zamieszczamy stanowisko i uwagi do opublikowanych przez Ministerstwo Standardów. Pełna treść stanowiska znajduje się tu – stanowiskoPFWB