Raport „Zapobieganie bezdomności – prewencja celowa, systemowa” już dostępny

Zgodnie z zapowiedziami, w związku z realizacją roku tematycznego 2009 poświęconego zapobieganiu bezdomności, pragniemy poinformować, że specjalnie z tej okazji przygotowany raport jest już dostępny. Raport prezentuje stanowisko PFWB wobec prewencji i profilaktyki bezdomności, ukazuje różne wymiary zapobiegania bezdomności na tle całościowej polityki społecznej, diagnozuje sytuację związaną z zapobieganiem bezdomności oraz postuluje konkretne rekomendacje. W materiale niniejszym znaleźć możemy także opisy dobrych praktyk w zakresie zapobiegania bezdomności realizowanych na terenie województwa pomorskiego. Opracowanie w głównej mierze skupia się na wybranych tematach kluczowych i newralgicznych dla prewencji bezdomności tj. bezdomność kobiet i dzieci, mieszkalnictwo i zadłużenia, zatrudnienie i edukacja oraz uzależnienia. Całość raportu opublikowana zostanie wraz z innymi tekstami poświęconymi zapobieganiu bezdomności w wydawnictwie FORUM O bezdomności bez lęku (2009), które wydane zostanie w kwietniu 2010. Tymczasem z raportem można zapoznać się w wersji elektronicznej – Raport do pobrania (Olech_P__Zapobieganie_bezdomnosci)

Raport zostanie zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji poświęconej prewencji bezdomności (więcej informacji o konferencji)