Propozycja współpracy dla ekspertów w zakresie bezdomności

Realizatorzy projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”:

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
 • Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny,
 • Sieć Barka,
 • Stowarzyszenie MONAR,
 • Caritas Kielce,
 • oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

zwracają się z propozycją współpracy do ekspertów w zakresie problematyki bezdomności w następujących obszarach:

 1. Streetworking
 2. Praca socjalna
 3. Zatrudnienie i edukacja
 4. Mieszkalnictwo i pomoc doraźna
 5. Zdrowie
 6. Partnerstwa lokalne

Partnerstwo projektowe zainteresowane jest współpracą w zakresie wypracowania diagnozy oraz tworzenia modeli i standardów w wyżej obszarach tematycznych. Współpraca obejmuje pracę w grupach eksperckich powołanych przez Partnerstwo. W załączeniu lista ekspertów zatrudnionych przez Partnerstwo, ponadto w załączeniu także opis projektu, w którym znajduje się opis roli i zakresu prac grup. Spotkania grup eksperckich odbywają się raz w miesiącu, większość prac eksperckich realizowana jest między spotkaniami.

Poszukujemy wyłącznie ekspertów, którzy:

 • mają kilkuletnie doświadczenie w danym obszarze tematycznym
 • posiadają umiejętności i kwalifikacje do pracy eksperckiej
 • posiadają dorobek ekspercki w zakresie problematyki bezdomności

Eksperci zainteresowani współpracą z partnerstwem mogą składać swój akces (wraz z CV) do niniejszych osób, w poszczególnych obszarach tematycznych:

 1. Streetworking – Piotr Olech; Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności – p.olech@pfwb.com.pl
 2. Praca socjalna – Jakub Wilczek – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Jakub Wilczek wilczek@bratalbert.org.pl
 3. Zatrudnienie i edukacja – Marcin Fedoruk – Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – m.fedoruk@otwartedrzwi.pl
 4. Mieszkalnictwo i pomoc doraźna – Jolanta Kowalik – CARITAS Kielce – jkowalik@caritas.pl
 5. Zdrowie – Paweł Korliński – Stowarzyszenie MONAR – pkorlinski@monar.org
 6. Partnerstwa lokalne – Lidia Węsierska – Sieć BARKA – lidia.wesierska@barka.org.pl

Zainteresowani eksperci nie mogą pracować w organizacjach partnerskich projektu.

Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

W załączeniu:

Opis projektu

Prezentacja projektowa

Eksperci w grupach i zespolach GSWB 19 02 2010